Twój Koszyk

Darmowa dostawa powyżej 200 zł

Regulamin Programu VIP

REGULAMIN CZŁONKOWSKI „Vaping Important Person”

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie „Vaping Important Person” zwanym dalej „VIP”
  firmy BITLOGIC BARNAŚ SP. K. NIP: 522-321-76-09 zwanej dalej w skrócie „iSmoking”.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2019 roku do zakończenia programu.
 3. Wystawcą karty „VIP” jest firma BITLOGIC BARNAŚ SP. K. z siedzibą na ulicy Janiszowskiej 9b w
  Warszawie 02-264.
 4. Członkiem „VIP” jest osoba, która dokona rejestracji w programie i której imię i nazwisko figuruje w systemie
  sprzedaży po zeskanowaniu zarejestrowanej karty. Osoba ta jest jednocześnie właścicielem karty.
 5. Warunkiem uzyskania karty jest dokonanie zakupów w dowolnym punkcie sprzedażowym sieci „iSmoking”.
 6. Karta upoważnia do zakupu wybranych produktów w niższych cenach.
 7. Karta nie upoważnia do zakupu w niższej cenie:
  – e-papierosów,
  – wyrobów tytoniowych,
  – wyrobów zawierających nikotynę,
  – wyrobów akcyzowych
 8. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
 9. Karta ważna jest przez okres trwania programu.
 10. Kartą może posługiwać się wyłącznie właściciel karty.
 11. Posiadacz karty może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości w momencie jej używania. Karta
  posiada numer kolejny, stanowiący poza danymi personalnymi, podstawę identyfikacji posiadacza Karty.
 12. Karta upoważnia do otrzymywania szeregu przywilejów i bonifikat oferowanych przez firmę BITLOGIC
  BARNAŚ SP. K. . Aktualny wykaz punktów handlowych znajduje się na stronie https://www.ismoking.pl/
 13. Wystawca karty zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy wejdą w życie regulacje
  prawne zakazujące prowadzenia programu lub też gdy właściciel:
  – świadomie udostępnia Kartę osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek.|
  – nie dokonał zakupu w sieci sklepów „iSmoking” w przeciągu ostatnich 100 dni.
 14. Wystawca karty zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości rabatów na poszczególne produkty lub ich całkowite usunięcie.


  DANE OSOBOWE
  *Numer karty: C _ _ _ _ _
  *Imię i Nazwisko:
  …………………………………………………………………………………………….…….
  *Miejscowość:
  ……………………………………………………………………………………………….…….
  *Kod pocztowy:
  ……………………………………………………………………………………………………..
  Adres e-mail (wypełnienie oznacza zgodę na przesyłanie informacji marketingowych):
  ………………………………………………………………………………………………..…….
  Telefon komórkowy (wypełnienie oznacza zgodę na przesyłanie informacji marketingowych):
  ………………………………………………………………………………………………..…….
  ⃞ *Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  ⃞ *Zapoznałem(łam) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
  przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
  ⃞ *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych,
  którym jest “BITLOGIC BARNAŚ SP. K. ” z siedzibą w Warszawie 02-264, ul. Janiszowska 9b,
  NIP: 522-321-76-09 , REGON: 142171148 w celu dodania do bazy klientów.
  ⃞ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez “BITLOGIC BARNAŚ SP. K.” moich danych osobowych w
  postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów
  i usług oferowanych przez “BITLOGIC BARNAŚ SP. K.” za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  ⃞ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru
  telefonu przez “BITLOGIC BARNAŚ SP. K.” w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu
  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu
  ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  *Pola obowiązkowe


  ………………………………………………………………………………….……………………………………….
  (data i podpis Klienta) (data i podpis Pracownika iSmoking)


  Klauzula informacyjna dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych w programie kart stałego klienta “Vaping Important Person” prowadzonym przez firmę BITLOGIC BARNAŚ SP. K..
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
  r. informujemy, że:
 15. Administratorem Twoich danych osobowych jest BITLOGIC BARNAŚ SP. K. 522-321-76-09, z siedzibą w
  Warszawie, ul. Janiszowska 9b 02-264 Warszawa, Mazowieckie
 16. Z inspektorem ochrony danych w BITLOGIC BARNAŚ SP. K. Możesz się skontaktować wysyłając wiadomość email na biuro@ismoking.pl lub dzwoniąc na nr. +48 730 704 555
 17. Firma przetwarza dane na podstawie:
  3.1. Twojej dobrowolnej zgody – Art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
  danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  3.2. Art. 6 Ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
  lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  3.3. Art. 6 Ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 18. Firma przetwarza dane w celu:
  4.1. realizowanie programu lojalnościowego (karta stałego klienta);
  4.2. wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą;
  4.3. marketingowym rozumianym jako przekazywanie informacji handlowych za pomocą systemów wysyłających
  wiadomości e-mail i sms
 19. Twoje dane mogą być także przetwarzane w innych celach, m.in:
  5.1. przeniesienia danych do archiwum;
  5.2. udostępnienia danych na potrzeby audytu lub postępowania;
  5.3. weryfikacji posiadacza karty.
 20. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
  6.1. Pracownicy firmy BITLOGIC BARNAŚ SP. K. ;
  6.2. Dostawcy produktów i/lub usług związanych z niniejszym programem oraz z przedmiotem działalności
  firmy iSmoking;
 21. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów przetwarzania danych
  oraz wynikające z przepisów prawa.
 22. Możesz w każdej chwili uzyskać informacje na temat swoich danych, które przetwarzamy, a także skorzystać z prawa
  do korekty, wstrzymania, przetwarzania lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem
  Ochrony Danych Osobowych za pomocą wybranego sposobu opisanego w punkcie 2.
 23. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez BITLOGIC BARNAŚ SP. K. ,
  możesz zgłosić swój sprzeciw za pomocą formularza kontaktowego na stronie ismoking.pl.
 24. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, że
  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 r.
 25. Przetwarzanie Twoich danych dla celów marketingu i uczestnictwa w programie Vaping Important Person będzie
  odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Brak lub wycofanie powyższej zgody powoduje rezygnację z
  udziału w programie lojalnościowym Vaping Important Person.
Pobierz w formie PDF do druku
Darmowa Wysyłka

Kupując za ponad 200 zł przesyłkę masz gratis!

Gwarancja Jakości

Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają gwarancję!

Bezpieczne Metody Płatności

Obsługujemy jedynie bezpieczne metody płatności